Lantraserna

På Skeppargården kan du bekanta dig med husdjur av gammalt ursprung. Vi har får och höns av finsk lantras och s.k.bondkaniner. Vi är med i olika landsomfattande program med uppgift att försöka rädda husdjur av gammal finsk lantras, som i dagens läge är extremt utrotningshotade.

Våra ålandsfår eller skärgårdsfår, har sedan urminnes tider funnits som husdjur i skärgården. Vikingarnas kläder och seglen i deras skepp var gjorda av ull från dessa djur.

Våra höns hör till finsk lantras och representerar den s.k. Savitaipale-linjen. Tupparna är brokiga och färggranna, medan hönsen är mera diskret svarta eller brunspräckliga.

Våra kaniner representerar den tidigare så vanliga bondkaninen. Den är relativt stor med stora öron och finns av alla färger: grått, vitt, svart, rödbrunt och gråspräckligt. Tyvärr finns det ingen forskning eller litteratur på området, som kunde berätta om den finska bondkaninens historia eller om rasen finns också annanstans i Europa. Den fina kaninrasen är dock värd att bevara i ursprungligt skick.

Ålandsfår

Ålandsfåren är en urgammal finsk fårras hemmahörande i den åboländska och åländska skärgården. Rasen räddades från utrotning på 1980-talet av Sven-Olof Eriksson på Åland, som köpte in enstaka exemplar som fanns kvar av rasen på de åländska öarna. Rasen bedöms ha funnits i skärgården minst sedan bronsåldern. Idag har man registrerat ca 350 lammande tackor av ålandsfår, vilket betyder att rasen ännu är extremt utrotningshotad. Intresset för ålandsfåren är dock växande och antalet får har ökat under de senaste åren.

Kännetecknande för ålandsfåren är stora variationer i utseende, storlek och ullkvalitet. Både tackor och baggar kan ha horn, men det finns också hornlösa. Fåren växer ända till tre års ålder och slaktvikten på lammen (15-20 kg) uppnås vid ca sju-åtta månaders ålder. Lammköttet är alldeles utsökt gott och har en aning viltsmak.